stapel met cookies

Waarom heb je een cookiemelding nodig, wat houdt dit allemaal precies in, welke cookies zijn er en voldoet jouw huidige cookiemelding aan de AVG wetgeving? In dit blog lees je hier meer over. Lees snel verder.

Wat houdt de AVG wetgeving in.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat is er sinds 25 mei 2018 veranderd.
De AVG heeft er onder meer voor gezorgd dat:

 • Versterking en uitbreiding van privacy rechten
  Mensen hebben de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Organisaties moeten geldige toestemming krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Mensen moeten net zo makkelijk hun toestemming kunnen intrekken als ze die kunnen geven.
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisatie
  Organisaties hebben meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid voor jouw organisatie om aan te tonen dat de wet wordt nageleefd.

Waarom heb ik een Cookiemelding nodig.
Volgens de wet heeft elke website die gebruikt maakt van cookies een cookiemelding nodig op de website. Hierbij moet er exact worden aangegeven welke cookies door de website bij de gebruiker geplaatst worden en wat voor cookies er zijn.

Wat voor soort cookies zijn er.
Vaak wordt aangegeven dat er vier soorten cookies zijn namelijk: essentiële cookies, voorkeurscookies, analytische cookies en advertentie cookies. Dit maakt het lastiger dan nodig. In feite is het heel simpel. Er zijn twee soorten cookies. Deze twee soorten cookies zijn:

 1. Toestemmingsvrije cookies
 2. Toestemming cookies

Simpel toch. De naam zegt uiteindelijk wat er moet gebeuren. Wat valt er allemaal onder deze twee soorten cookies?

Toestemmingsvrije cookies
Zoals de naam al zegt zijn dit cookies waarbij geen toestemming nodig is van de bezoeker aan jouw website. Dit zijn dus cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de bezoeker. Voorbeelden van toestemmingsvrije cookies zijn:

 • Analytische cookies
 • Functionele cookies
 • Voorkeurscookies

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die gebruikt worden door tools zoals Google Analytics of Adobe Analytics om inzichten te krijgen in bezoekersstatistieken. Aan de hand van deze data kan jij bekijken hoe je website presteert en waar verbeterpunten zijn.

Functionele cookies
Functionele cookies vallen net als analytische cookies buiten de cookiewet. Dit zijn cookies die nodig zijn om je website goed te laten functioneren. Gebruik je deze cookies niet, dan zal je website niet goed functioneren. Een voorbeeld hiervan is een item toevoegen aan een winkelwagentje als je een e-commerce partij bent. Een ander voorbeeld is toegang het een beveiligde omgeving op je website.

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zijn cookies die ervoor zorgen dat een website belangrijke informatie kan onthouden. Dit kan zijn de voorkeur van een taalinstelling.

Toestemming cookies
Voor het plaatsen van deze cookies heb je toestemming nodig. Deze cookies maken dus wel inbreuk op een bezoekers zijn privacy waardoor de bezoeker dus zelf kan beslissen of hij hier wel of niet akkoord mee gaat. Voorbeelden van toestemming cookies zijn:

 • Marketing cookies
 • Cookies van derden

Marketing cookies
Marketing cookies verzamelen informatie over gebruik van websites, gebruikte zoekwoorden en hoe bezoekers op een website zijn gekomen. Deze data wordt gebruikt voor rapportages, om websites beter te maken. Hierdoor kan er een beter en relevanter aanbod gedaan worden op de eigen website of website van partners.
Deze cookies kunnen worden geplaatst door zowel de bezochte websites als domeinen van derden.

Cookies van derden
Cookies van derden, in het Engels 3rd party cookies, zijn cookies die geplaatst worden door websites van anderen. Een voorbeeld is dat bij een marketing campagne de website een adverteerder toestemming geeft om een cookie te plaatsen om de bezoekers te retargeten. Hiervoor is dus van te voren toestemming nodig. Een voorbeeld hiervan zijn Social cookies. Deze worden gebruikt om bepaalde functionaliteiten van social media platformen te integreren in de website. Denk hierbij aan YouTube video’s en social sharing mogelijkheden. Hierbij worden dus de cookies van een derde partij geplaatst.