Naleving & Advies

Gebruik jij cookies op je website en heb je sinds 25 mei 2018 niets veranderd? Dan is de kans groot dat jij niet meer voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

Het naleven van de cookiewet en de onduidelijkheid rondom de cookiewet is sinds de intreding nog steeds niet weggenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens meldt ook dat er nog steeds massale overtredingen zijn van de cookiewet. Het vooraf aanvinken van hokjes met een ja mag niet. Ook bij inactiviteit of het omlaag scrollen of andere mogelijkheden zoals ”u gaat akkoord als u verder gaat op deze website” zijn niet toegestaan.

Toch hebben nog veel websites deze vormen van cookiemeldingen waardoor ze niet voldoen aan de wet en kans hebben op een boete. De AVG wet kan veel vragen oproepen en voor stress zorgen. Wij kunnen je helpen met de naleving en advies rondom de cookiemelding & AVG wet.

Om een overzicht te krijgen hoe jouw website ervoor staat kan je gratis onderstaande website scan gebruiken!
Je krijgt dan een rapport naar je e-mail gestuurd met een advies.